Lees deze voorwaarden goed door, het voorkomt onduidelijkheden achteraf.

 • Na een getekende offerte ligt de overeenkomst vast. Bij het aangaan van deze overeenkomst is een aanbetaling van 25% van het totale factuurbedrag vereist, slechts na ontvangst van deze aanbetaling zal de gereserveerde datum definitief worden gemaakt.
 • Bij annulering van de overeenkomst na akkoord, betaalt u tot 3 kalendermaanden voor de datum geen annuleringskosten, tot 2 kalendermaanden 50% van de aanbetaling en binnen 2 kalendermaanden 100% van de aanbetaling, dit in verband met het reserveren van de datum en de reeds getroffen voorbereidingen.
 • De overgebleven 75% van het totale factuurbedrag dient te worden betaald uiterlijk op de avond van de bruiloft zelf na afronding van de fotografie activiteiten (Ceremoniemeester)
 • In geval van onoverkomelijke omstandigheden (bijv. ziekte, overlijden familielid) waardoor het voor een van de fotografen niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal Yeswedo indien nodig zelf zorg dragen voor een vervangende 2e fotograaf , extra kosten zijn dan voor rekening Yeswedo.
 • Yeswedo levert het aantal foto’s zoals overeengekomen (200-250 op basis van een boeking voor 6 uur),  de selectie van de foto’s wordt gedaan op basis van technische en kwalitatieve maatstaven zoals die door Yeswedo worden gehanteerd.
 • Alle op de website genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 • Alle geselecteerde foto's worden bewerkt, bijgesneden en uitgeleverd als hoge resolutie JPG bestanden, de foto’s die buiten onze selectie vallen worden onder geen beding aan opdrachtgever uitgeleverd, datzelfde geld voor zogenaamde RAW bestanden of onbewerkte versies van foto's.
 • Omdat alle bestanden digitaal worden geleverd kunnen wij geen garantie geven op de kwaliteit van de afdrukken die gedaan worden door derden, afdrukken van een prijsvechter kunnen nu eenmaal niet op tegen een van de gerenommeerde fotolaboratoria, Het is uiteraard ook mogelijk afdrukken en fotoproducten te bestellen via Yeswedo.
 • Al uw foto's worden bewerkt op gekalibreerde beeldschermen, zodat de kleur, contrast en helderheid overeenkomstig gedefinieerde standaarden zijn afgestemd.  Als het beeldscherm van de klant niet is gekalibreerd kan dit een afwijkend resultaat opleveren op uw beeldscherm. 
 • Yeswedo levert alle bestanden dubbel uit, op web formaat met een watermerk, en op volledig formaat. Indien u de foto’s op internet plaatst (denk hierbij aan Facebook, Twitter, blogs e.d.) is het wenselijk foto's te gebruiken met watermerk, kiest men ervoor dit niet te doen dan is naamsvermelding van de fotograaf verplicht.
 • Herdrukken en printen voor persoonlijk gebruik van de foto’s in familiekring is toegestaan. Ook gebruik op jouw persoonlijke Facebook-pagina of website is toegestaan met inachtneming van gewatermerkte foto's of naamsvermelding.
 • Voor overige publicaties geinitieerd door klant (zakelijke websites, tijdschriften, insturen bij online wedstrijden en commercieel gebruik)  is schriftelijke toestemming noodzakelijk van Yeswedo
 • Indien na oplevering van de foto's je een aantal foto's liever in zwart/wit wil hebben of anders gesneden dan kun je dat kosteloos door ons laten verzorgen. (tot maximaal 10% van de opgeleverde foto's zullen we kostenloos nog 1 maal nabewerken).
 • Het door uzelf of door een derde partij nabewerken, bijsnijden of opnemen in collage's van de de opgeleverde foto's is onder geen beding toegestaan.
 • Geleverde foto’s worden gegarandeerd 1 jaar bewaard door Yeswedo , en worden slechts eenmaal kosteloos opnieuw beschikbaar gesteld , na de periode van 1 jaar blijven de foto's opvraagbaar met 2 opmerkingen : na 1 jaar is de garantie niet langer van toepassing maar wordt deze service op basis van  'naar beste kunnen' geleverd, en er worden dan verwerkingskosten doorberekend.
 • Draag er ook zelf zorg voor dat je een backup maakt van je geleverde bestanden, bijvoorbeeld op je eigen pc of een externe schijf. Yeswedo kan geen verantwoordelijkheid nemen voor kwijtgeraakte bestanden.
 • Yeswedo behoudt zich het recht voor om een selectie van de gemaakte foto’s te gebruiken voor haar online portfolio. in geval van drukwerk zal altijd eerst schriftelijke  toestemming worden gevraagd aan de klant. Heeft u bezwaar tegen eventueel gebruik van de foto’s, geeft u dit dan vooraf aan.
 • Yeswedo behoudt ten allen tijde het auteursrecht op de genomen foto's. Elk gebruik van een foto anders dan is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300,-.
 • De dag na de bruiloft worden er 5-10 foto's beschikbaar gesteld die alvast een mooie impressie geven van de bruiloft. (in overleg met Yeswedo kan dit vaak ook al de avond van de bruiloft zodat de foto's in een slideshow getoond kunnen worden tijdens het feest)
 • Yeswedo hanteert een gemiddelde uitlevertijd voor de foto's van 2 weken na de bruiloft, maar reserveert een maximale periode van 4 weken voor uitlevering.
 • De locatie voor een eventuele bruidsshoot is de keuze van de klant, denk aan een backup locatie ingeval van slechte weersomstandigheden, Yeswedo neemt geen verantwoordelijkheid indien de bruidsshoot geen doorgang kan vinden als gevolg van weersomstandigheden of enig ander obstakel.
 • Klachten met betrekking tot het door Yeswedo geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na oplevering van de foto’s schriftelijk te worden meegedeeld. Wij zullen de klacht zal naar alle redelijkheid beoordelen en indien gegrond gaan wij ons uiterste best doen om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.
 • Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan deze zijde of door hen ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 • De opdrachtgever(s) is/zijn te allen tijde verantwoordelijk voor eigen welzijn. 

Voorwaarden  Versie 05-2016

Yeswedo Bruidsfotografie
KVK 17263377