Komen onze foto’s op jullie website te staan ? Of op een andere website ?

Ja, er kunnen een aantal van jullie foto’s gebruikt worden ter promotie van ons werk op onze website of aan ons verbonden websites *, maar de foto’s die gebruikt worden zullen ten alle tijden jullie als bruidpaar en ons werk van de beste kant laten zien. Er wordt verder zorgvuldig gekeken naar mensen op de achtergrond van de gebruikte foto’s

* Het is contractueel vastgelegd dat we foto’s mogen gebruiken voor promotie, mocht dit absoluut niet gewenst zijn dan is het mogelijk promotioneel gebruik af te kopen.